Over Alsemgeest Juridische Dienstverlening


Alsemgeest Juridische Dienstverlening wordt geleid door Brenda Alsemgeest (mr B.G.M. Alsemgeest).
Brenda Alsemgeest is haar studie rechten begonnen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en na haar propedeuse gehaald te hebben verder gegaan aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In 2005 is zij afgestudeerd met genoegen op het privaatrecht (aansprakelijkheid- en verzekeringsrecht).
Sinds haar afstuderen in 2005 is zij negen jaar als jurist en leidinggevende werkzaam geweest bij de grootste Credit Management organisatie van Nederland, om zich vervolgens zelfstandig te vestigen als juridisch adviseur.

Naast het voeren van haar eigen praktijk, wordt zij tevens ingezet als interim-jurist of juridische medewerker bij bedrijven en advocatenkantoren.

Brenda Alsemgeest is daarnaast actief voorzitter van de plaatselijke buurtvereniging en vrijwilliger bij de Hart- en Vaat Groep (onderdeel van de Hartstichting).

Pasfoto

Disclaimer
Deze website biedt u algemene informatie omtrent de juridische dienstverlening en werkzaamheden van Alsemgeest Juridische Dienstverlening. De samenstelling van de informatie is met zorg verricht, echter er wordt geen garantie afgegeven dat de informatie altijd actueel, volledig en juist is. Alsemgeest Juridische Dienstverlening en de maker van de site aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Powered by SMAR Designs